DRAGOMIR WOJTYŁKO

Urodzony w Płocku , zawodowo związany z Gdańskiem. W 2013 r. rozpoczął studia na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, którą ukończył w 2016 r. Z wykształcenia jest aktorem scen muzycznych, jednak swoją przyszłość postrzega głównie jako wokalista muzyki rozrywkowej. Obecnie wraz z Rafałem Szyjerem pracuje nad autorskim materiałem. W ciągu ostatnich dwóch lat podczas nauki w szkole muzycznej Musicollective zdobył umiejętność gry na gitarze akustycznej, którą ciągle doskonali i wykorzystuje w obecnej twórczości.

Born in Płock, professionally asociated with Gdańsk. In 2013 he started his studies at the Academy of Music Stanisław Moniuszko in Gdańsk, graduated in 2016. He is an actor of the music scene, but he sees his future mainly as a vocalist of entertainment music. He and Rafał Szyjer are working on their own material. Over the past two years, while studying at the Musicollective Music School, he has gained the ability to play acoustic guitar, which he constantly improves and uses in his current work.